Reportatges Latituds

Televisió de Catalunya i la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya han acordat col·laborar per donar més visibilitat als temes relacionats amb el Tercer Sector Social i a les entitats que hi treballen. Fruit d’aquest acord, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social col·labora com a assessora en el programa “Latituds”, un espai sobre drets humans, construcció de la pau, cooperació i desenvolupament social, que vol donar visibilitat als que impulsen solucions als problemes a través de projectes concrets.

La Taula del Tercer Sector ha assessorat el programa 'Latituds' del Canal 33 de Televisió de Catalunya en els reportatges següents:

2015
'Mobilitzant l'habitatge social'

03/12/2015.- Els experts diuen que les famílies continuaran perdent casa seva, perquè no podran pagar la hipoteca i ni tan sols el lloguer. Per atendre aquests casos d’emergència no hi ha prou habitatge de lloguer social mentre que hi ha molts pisos buits en mans d’entitats financeres rescatades amb diner públic. Entitats com la Fundació Hàbitat 3 i la cooperativa Sostre Cívic busquen noves fórmules per mobilitzar habitatge social.

'Aprenentatge i Servei'

19/11/2015.- Joves del nostre país que estudien secundària o universitat fan tasques socials com una assignatura més dins de l’horari lectiu. És l’anomenat Aprenentatge Servei, una metodologia educativa implantada a molts països del món que ha arribat fa pocs anys a Catalunya.

'Autogestors'

05/11/2015.- “Autogestió” i “Dret a decidir” són conceptes que s’estenen per moltes entitats socials. Dret a decidir dels usuaris en la gestió dels centres, com una forma de democràcia organitzativa i de millora.

'Teixint cohesió a Salt'

08/10/2015.- Salt és una petita ciutat gironina barreja de cultures i de nacionalitats que pateix l’estigma de ser una ciutat conflictiva, estigma alimentat per alguns mitjans de comunicació. Entitats socials i associacions del poble han aconseguit, però, trencar aquest estigma i preservar la convivència i la cohesió social.

'Lluitant per l'ocupació juvenil'

10/05/2015.- L’atur afecta més de la meitat dels joves de Catalunya. I s’acarnissa especialment en aquells que no tenen estudis. Això s’ha vist agreujat per les retallades en les polítiques públiques d’ocupació. Diverses entitats socials formen els joves i ajuden a inserir-los en el mercat laboral i, sobretot, també en la societat.

'Joves immigrants actius'

26/04/2015.- Joves que han arribat a Catalunya sense papers, i que han viscut situacions dramàtiques, han aconseguit fer-se un lloc a la societat. I això, gràcies a les entitats socials que els han donat suport i, sobretot, al seu propi esforç i esperit de lluita.

'Cuidar a les cuidadores'

16/04/2015.- La majoria de les cuidadores de familiars en dependència són dones. Una tasca que pot ser una càrrega feixuga i que tot i ser “indispensable té poca visibilitat”. Sovint les persones que fan de cuidadores acaben tenint problemes de salut física i mental, i pèrdues econòmiques, d’oci i de vida social, però habitualment un mateix no s’adona d’aquestes pèrdues, fins que es pateix un deteriorament físic.

'Immigrants i salut'

26/03/2015.- El govern espanyol limita l’accés a la sanitat pública del col·lectiu d’immigrants sense papers. Però metges i entitats socials han decidit organitzar-se perquè ningú quedi fora del sistema i puguin ser atesos.

'Convivint amb les drogues'

19/03/2015.- L’ús de les drogues apareix al llarg de tota la història de la humanitat, tant per a usos recreatius com per a usos mèdics. El consum es manté constant per al voltant del 5% de la població mundial. Veus de tots els sectors reclamen centrar-se en la prevenció de riscos i a reduir els danys a la salut dels consumidors.

'Paràlisi cerebral activa'

12/03/2015.- Són un col·lectiu especialment vulnerable, però tenen capacitats que sovint no poden desenvolupar per manca d’una assistència adequada.

2014
'Dret a l'habitatge'

02/04/2014.- La crisi econòmica, estretament vinculada a l’estat espanyol a la construcció especulativa d’habitatges, fa que cada vegada hi hagi més gent que no té accés a un habitatge digne. I les administracions no semblen capaces de posar-hi remei, tot i que el dret a l’habitatge està reconegut per l’Estatut, la Constitució i la legislació internacional.

'Dones, crisi i desigualtats'

19/03/2014.- La crisi econòmica afecta negativament la qualitat de vida de la majoria de la població. Però hi ha factors que incrementen el risc de descens social, com ara ser dona, tenir més de 49 anys i no tenir estudis superiors.

'Treballadores sexuals'

25/02/2014.- A Catalunya, milers de dones es dediquen al treball sexual. Una realitat complexa, que abasta des de víctimes de tràfic i explotació a persones que lliurement exerceixen la prostitució. Diferents entitats socials es dediquen a l’atenció de les dones més vulnerables. Els ofereixen atenció mèdica, formació, inserció laboral i suport emocional.

'Cooperatives per atendre persones'

20/02/2014.- Les entitats que gestionen serveis d’atenció a les persones també pateixen nombroses dificultats a causa de la crisi. Tot i així, les cooperatives, com en altres sectors, estan demostrant una gran capacitat per adaptar-se.

'Economia social i solidària'

12/02/2014.- Hi ha empreses que creixen any rere any en plena crisi, i que ho fan amb un concepte d’economia diferent del dominant. Empreses compromeses amb la comunitat, en què l’objectiu principal és mantenir i millorar els llocs de treball.

'Pobresa energètica'

05/02/2014.- A Catalunya moltes famílies no poden pagar les factures d’electricitat, gas i aigua i no poden mantenir la llar a una temperatura adequada, i això provoca problemes de salut. D’això se’n diu pobresa energètica, i les entitats socials ja l’han posat sobre la taula i treballen per combatre-la.

'Feina... després dels 45?'

29/01/2014.- Trobar feina després dels 45 anys és molt dificil i si els últims anys de vida laboral no es cotitza no s’aconsegueix una jubilació digna. Els aturats majors de 45 anys s’han començat a associar i a fer-se visibles.

Assentaments d'immigrants

22/01/2014.- Al Poblenou, barri de moda, centenars d’immigrants, la majoria africans, viuen en condicions infrahumanes en assentaments situats en antigues fàbriques abandonades. Les administracions estan desbordades davant aquesta crisi humanitària. Per pal·liar la situació la Xarxa de Suport als Assentaments del Poblenou, formada per entitats socials del barri i veïns, és al costat dels habitants dels assentaments.

'Crisi i salut mental'

15/01/2014.- Des de sectors sanitaris s’alerta que, amb la crisi, el malestar psíquic de la població s’ha incrementat, i així ho indica l’augment del consum d’alcohol i d’altres drogues o l’increment dels suïcidis.

2012
'Discapacitats psíquics cap a l'autonomia'

04/12/2012.- Molts discapacitats psíquics fan una vida autònoma gràcies al suport de les entitats socials. No obstant això, amb la crisi s'han retallat les ajudes a aquest col·lectiu i això posa en perill el dret que tenen a viure dignament, integrats en la societat.

'De la discapacitat a la capacitat'

16/10/2012.- La màxima aspiració de les persones amb discapacitat: treballar i ser independents. Però la gran majoria d’aquest col·lectiu, a Catalunya, té taxes altíssimes d’atur, retallades en les ajudes a la dependència, retallades en les polítiques d’ocupació...

'Gent Gran Autònoma'

10/06/2012.- La nostra societat està envellint. Davant aquesta realitat, s’ha de promoure l’autonomia de la gent gran, perquè pugui participar activament a la societat. I cada vegada hi ha més avis sols, al llindar de la pobresa.

'Nova pobresa'

13/05/2012.- Una nova pobresa, poc visible, creix de manera alarmant a la nostra societat. Afecta, sense miraments, ciutadans que fa poc tenien condicions de vida suficients per viure bé.

2011
'Sense llar'

18/11/2011.- Amb la greu crisi econòmica i l'increment de l'atur, milers de persones s'han vist abocades a viure al carrer. Ara a Catalunya hi ha 11.000 persones sense llar, mentre que més de 100.000 pisos estan buits. Entitats com Arrels, Assís i Mambré denuncien la falta de recursos per fer front a l'allau de gent que s'ha vist obligada a deixar casa seva i a viure al carrer per culpa de la crisi.

'Voluntariat i compromís cívic'

13/11/2011.- Una de cada cinc persones fa de voluntària en alguna entitat sense afany de lucre a Catalunya. Participen en projectes de millora de la societat, sovint vinculats a la defensa dels drets humans o a la justícia social.

'Trencant l'espiral de la pobresa infantil'

16/12/2011.- Amb la crisi la pobresa s’estén a Catalunya i els infants estan entre els més desprotegits. Les dades són alarmants: a Catalunya, 1 de cada 4 infants viu sota el llindar de la pobresa.