Presentació

La Taula del Tercer Sector som la institució que representem el conjunt de les entitats socials catalanes. Agrupem 33 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals representen i aglutinen en conjunt a més de 3.000 entitats socials no lucratives. És una Entitat Declarada d'Utilitat Pública. Ens regim per la Llei d'associacions 07/1997 i estem inscrits al Registre d'entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 29414". 

Vam néixer l’any 2003, sota la forma jurídica d'associació, per iniciativa de les nostres entitats sòcies, que són les principals organitzacions i federacions d'entitats del sector. Ens regim per la Llei d'associacions 07/1997 i estem inscrits al Registre d'entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 29414.

Les 3.000 entitats socials que agrupem tenen la forma jurídica d'associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social i empreses d'inserció, i actuen en l'atenció i la defensa dels drets socials de col.lectius molt diversos: infància i família, joves, persones immigrades, gent gran, persones amb discapacitat intel·lectual, física i sensorial, drogodependents, persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, persones sense llar, etc.

La Taula del Tercer Sector treballem per donar visibilitat a l'esforç diari i constant que realitza el Tercer Sector Social en la defensa de les persones i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen; intentem influir sobre la ciutadania i les institucions del nostre país per avançar cap a una societat amb menys pobresa i menys desigualtats, i a estendre el benestar a col·lectius en situació de vulnerabilitat; i, a més, representem el sector davant les administracions públiques, els mitjans de comunicació i la resta d'institucions i d'agents socials.

Missió

La missió de la Taula del Tercer Sector:

Impulsar i defensar una Catalunya socialment avançada, en la qual la igualtat, la qualitat de vida i els drets socials de totes les persones siguin reals i efectius, en el marc d’una democràcia avançada que reconegui, estimuli i enforteixi l’aportació del Tercer Sector al progrés social, i que promogui la participació, la responsabilitat i el compromís actiu de tota la ciutadania.

Per això dediquem prioritàriament els nostres esforços a la incidència política i a la interlocució amb les institucions, i també a la promoció de la millora contínua de les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, el reconeixement de la seva actuació, i l’enfortiment del discurs, les capacitats i l’impacte social del conjunt del sector.