El sector a Espanya i Europa

Les últimes dades del Tercer Sector Social espanyol es poden consultar a l'Anuari del Tercer Sector d'Acció Social d'Espanya 2012 publicat per la Fundación Luís Vives. Aquest informe és fruit d'una investigació que es va portar a terme entre 2009 i 2010 i permet tenir una visió global de les característiques del Tercer Sector Social a Espanya.

De l'Anuari del Tercer Sector d'Acció Social d'Espanya se n'han fet dues edicions, el 2010 i el 2012, i ofereix les dades més rellevants del sector en relació al tipus d'entitats, volum d'ingressos, camps d'actuació, recursos humans, finançament... L'informe també descriu les tendències i els reptes de futur de les entitats del Tercer Sector Social a Espanya en aspectes com la gestió, la qualitat, els projectes d'intervenció, etc. La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va col.laborar en l'elaboració d'aquests dos anuaris.

Aquestes són les xifres més rellevants que podreu trobar a l'Anuari de 2012:

- 29.000 entitats

- 635.961 treballadors

- 1.075.414 persones voluntàries

- 47,6 milions d'atencions directes a persones

- volum econòmic equivalent al 1,62% del PIB espanyol