Activitats

Imatge corporativa del dossier Catalunya Social sobre la soledat no desitjada durant la vellesa

El dossier aprofundeix en aquest fenomen social i reflexiona sobre quina és la prevalença de la soledat i l’aïllament social entre les persones grans, l’impacte en la salut i el benestar de les persones i els elements de risc de la soledat no desitjada. També dedica dos apartats específics a la perspectiva de gènere i a una anàlisi i aprenentatges de la COVID-19 en relació amb aquest fenomen social, a més d’un capítol sobre models d’intervenció. 

04/02/20

L'informe de la Taula del Tercer Sector, elaborat per la càtedra de Justícia Social i Restaurativa de la Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull, explica què és la justícia restaurativa (origen, antecedents, principis bàsics, etc), se centra en desenvolupar l'objectiu de la justícia restaurativa (reparar el dany i restaurar la pau social) i en diverses pràctiques restauratives (la mediació, els cercles, les conferències restauratives, els panells d'impacte victimal, les trobades restauratives, etc), dóna dades sobre la mediació penal a Catalunya, a l'Estat i a Europa i fa una sèrie de recomanacions per implementar-la.

05/11/19

L'informe de la Taula del Tercer Sector, elaborat per l'Observatori contra l'Homofòbia, fa una anàlisi sobre l'assetjament escolar per orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere, el principal motiu d’insult, burla o rebuig en els centres educatius. 

30/01/19
L'informe de la Taula del Tercer Sector fa una anàlisi sobre l'actual model de pensions i les seves febleses. Les conclusions evidencien que cal afrontar una reforma urgent del sistema per què sigui durador i viable i per garantir aquest dret. Les pensions representen el 70% dels ingressos de la gent gran.
23/10/18

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa 35 federacions i grans organitzacions que aglutinen més de 3.000 entitats socials, impulsa un any més aquesta campanya de sensibilització, que té lloc entre el 30 d’octubre i el 13 de novembre de 2018.

Pàgines