Assemblea General

L'Assemblea General de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és el màxim òrgan de decisió de la institució. Es reuneix un cop cada trimestre i hi participen representants de totes les entitats membres.

El passat dijous 20 de desembre de 2018 es va celebrar la 47a Assamblea General de la Taula del Tercer Sector, amb l'aprovació de les actuacions següents: 

Organigrama: